slide1

  

 

Современ сервис за перење на друмски и железнички возила, класично и  внатрешно перење на цистерни, со годишна фреквенција од 1.500 возни единици. Како поддршка на константното залагање на компанијата за зачувување на животната средина во сервисот е вградена опрема за пречистување и третман на отпадните води и истиот ги има сите потребни дозволи за работа издадени од релевантните државни орагани.

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје