slide1

Поморско-контејнерскиот оддел тесно соработува со пристаништата Солун, Драч, Бургас, Варна и Бар и со светски контејнерски и бродски линии, обезбедувајќи:

  • букинг на контејнери за LCL и FCL пратки,
  • контејнерска отпрема на специјални и вонгабаритни транспорти,
  • чартување на бродови,
  • манипулација на контејнери во контејнерски терминал во пристаништата и во Јавните царински складишта во Скопје и утовар-истовар на стока од/во контејнери, нејзино складирање и пакување за натамошен транспорт и сл.
  • камионски или железнички превоз на контејнери и конвенционална стока до и од Македонија,поранешните ЈУ републики и Бугарија,
  • услуга врата до врата до и од сите други светски дестинации,
  • подготовка на документи: коносман, камионски и железнички товарен лист, шпедитерска потврда, сертификати и др.

КОНТАКТ Елена Костовска
телефон: +389 2 3149 360
телефакс: +389 2 3149 486
e-mail: e.kostovska@fersped.com.mk


КОНТАКТ Дамјан Арсовски
телефон: +389 2 3149 378
телефакс: +389 2 3149 486
e-mail: d.arsovski@fersped.com.mk

 


КОНТАКТ Кирил Страчков
телефон: 02 3149 436
телефакс: 02 3149 486
мобилен: 075 228 539
e-mail: k.strackov@fersped.com.mk 

 

 

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје